این مرکز از سال 1395 تا کنون افتخار ارائه خدمات سنجش سلامت کودکان و بزرگسالان زیر نظر پزشکان و کادری مجرب را داشته است. 

پایش ها در مرکز مادر در 5 حوزه متفاوت ارائه می گردد:

 • اسکن چشم و سنجش سلامت بینایی جهت تشخیص عیوب انکساری (نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم)، تنبلی چشم، انحراف چشم و غیره.
 • ادیومتری و سنجش سلامت شنوایی: بررسی آستانه های شنوایی در 8 فرکانس اصلی و فرعی، بررسی سلامت پرده های گوش و میزان جرم گوش ها.
 • اسکن فشار کف پا و سنجش آناتومی پاها: بررسی توزیع فشار کف پا در دو حالت استاتیک و دانامیک، تشخیص انحراف در پاشنه و زانوها و غیره.
 • آنالیز اسکلتی بدن و سنجش ناهنجاری های قامتی: بررسی وضعیت اسکلتی بدن در سه نمای قدامی، جانبی و خلفی جهت ارزیابی تراز شانه ها، لگن، انحرافات ستون فقرات و سایر محورهای بدن.
 • غدد و متابولیسم- رشد و تغذیه: انجام معاینات بالینی مربوط به تیروئید و سایر غدد، تجویز آزمایشات و اسکن های تکمیلی و بررسی در کومیسیون های تخصصی، پایش نمودارهای رشد قدی و وزنی کودکان، اصلاح الگوهای غذایی و … .

   خدمات تکمیلی ارائه شده در مرکز مادر: 

 • انجام سنجش‌ها توسط دستگاه های دقیق و مدرن و بررسی نتایج زیر نظر پزشک متخصص.
 • هماهنگی جهت نمونه‌گیری خون در منزل توسط آزمایشگاه همکار در صورت نیاز.
 • تحویل نتایج اولیه در زمان انجام چکاپ و ساخت پرونده الکترونیک بر بستر گوگل درایو جهت دسترسی اختصاصی مراجعین به نتایج آنالیز شده سنجش‌ها به صورت فایل پی دی اف.
 • پیگیری و رصد موارد تحت نظر و نیازمند درمان توسط تیم پشتیبان مرکز.
 • پشتیبانی مراجعین از جمله رسید بیمه تکمیلی، یادآوری تاریخ پیگیری و … .
 • هماهنگی جهت تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز در روند درمان توسط شرکت تجهیزات پزشکی همکار.
 • تامین کفی طبی (مناسب پاهای ایکس، پای پرانتزی، خارپاشنه و صافی خفیف)